Disclaimer

Bescherming persoonsgegevens

Indien de gebruiker zijn of haar gegevens via deze website achterlaat, zullen deze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden beschermd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Iris Mulder Photography om informatie te verstrekken over Iris Mulder Photography. Een gebruiker kan te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek bewerkstelligen dat de door hem of haar ingevoerde gegevens worden verwijderd uit het Iris Mulder Photography bestand.

Verwijzingen

Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. Iris Mulder Photography is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren of de niet beschikbaarheid van de websites van derden en aanvaard ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is Iris Mulder Photography aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden Iris Mulder Photography op geen enkele wijze. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iris Mulder Photography is het niet toegestaan om op een website een koppeling te maken naar de website van Iris Mulder Photography. Ook het koppelen van de website van Iris Mulder Photography aan andere websites of daarmee vergelijkbare activiteiten zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iris Mulder Photography, niet toegestaan.

Intellectuele eigendommen

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) de website van Iris Mulder Photography, waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan Iris Mulder Photography tenzij anders aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op www.IrisMulderPhotography.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Kvk nummer 85073210